tècnic-so–video-corporatiu

tèncic-so-video-corporatiu

Imatge amb càmera de vídeo i tècnic de so